2019

I 2018-udgaven deltog 260 spillere fordelt på 34 hold fra 14 jyske og fynske klubber.

HVOR?

Kampene afvikles i Hammerum på banerne ved Hammerum Hallen, Palle Fløesvej 28, 7400 Herning.

HVORNÅR?

Lørdag d. 31. august 2019 – kampstart kl. 9.45 – stævneinfo til alle deltagere kl. 9.30.

HVORDAN?

Kampene afvikles efter de samme regler som til DHIFs stævner – dog med den undtagelse, at kamplængden er skåret ned. Præcist hvor meget afhænger af antallet af hold. Kommer der andre undtagelser fra de kendte regler vil vi oplyse herom. Vi vil i udgangspunktet afvikle kampe i alle rækker – det vil sige 8-mands fodbold i A-, B- og C-rækkerne og 5-mands fodbold i D- og U15-rækkerne. For at der bliver afviklet kampe i en given række, skal der dog være tilmeldt 3 hold. Selvom vi uddeler medaljer og pokaler er FAIR PLAY en nødvendighed, så vi anmoder kraftigt om, at man efterlever reglerne for fordeling af spillerne på holdene, så vi f.eks. ikke ser D-hold med driblestærke spillere. Inddelingen kan ses på dette link.

PRIS?

Udgangspunktet for stævnet er, at vi vil have en masse glade fodboldspillere i aktion, og da vores målgruppe ofte ikke har mange penge til rådighed, er det med sponsorers hjælp lykkedes at gøre deltagelse i stævnet fuldstændig gratis (ved tilmelding senest 30. juni - ved tilmelding i juli er prisen kr. 500 pr. hold), og det inkluderer, som nævnt i indbydelsen også gratis frokost. Vore spillere har som alle andre et behov for at opleve fælleskab og have et minde herom, hvorfor alle deltagere også får en erindringsgave med hjem.
Stacks Image 3760
Stacks Image 3763
Stacks Image 3766
Stacks Image 3769
Stacks Image 3772
Stacks Image 3775
Stacks Image 3814
Stacks Image 3817
Stacks Image 3820
Stacks Image 3793